Za szczególne osiągnięcia w realizacji statutowych celów Towarzystwa lub szczególne zasługi na polu leśnictwa, nauk leśnych i pokrewnych członkowi Towarzystwa, innej osobie fizycznej lub prawnej oraz innym jednostkom organizacyjnym może być nadana odznaka honorowa.

Odznaka Honorowa PTL jest dwustopniowa: srebrna i złota. Odznakę Honorową nadaje Zjazd Delegatów na wniosek Zarządu Głównego.


(źródło: Statut PTL> §16)


Członkowie Oddziału PTL w Krakowie uhonorowani Złotą Odznaką Polskiego Towarzystwa Leśnego:

  1.  imie   


Członkowie Oddziału PTL w Krakowie uhonorowani Srebrną Odznaką Polskiego Towarzystwa Leśnego:

  1. imie