Oddział PTL w Krakowie nie posiada wyodrębnionych Kół.